אות רבתי היא תופעת נוסח בה אות מסויימת גדולה יותר. הסיבות להגדלת האות לא תמיד ברורות וידועות.
האותיות הרבתיות מצוינות כבר בהערות המסורה שערכו חכמי המסורה במאה ה-10 לספירה.

שימו לב בדוגמה זו לאות ב' שבתחילת הפסוק הראשון. זוהי אות רבתי. היא גדולה יותר מסביבתה.