מומלץ להתחיל במצב למידה, ואחרי שתעברו על הכל לעבור למצב תרגול.
שימו לב: מעבר לכרטיס הבא באמצעות החצים מטה. בהצלחה!