שכר ועונש (ארגז הכלים)

בספר התנ"ך מוטמעת אמונה לפיה בעולם מתקיימת מערכת סדורה במסגרתה גורל האדם נקבע על-פי המעשים שהוא בחר לעשותם. מערכת זו נקראת תורת הגמול או שכר ועונש

במערכת זו, שכר הוא גמול על מעשה טוב ועונש הוא גמול על מעשה רע. תפיסת הגמול הרווחת במקרא מבוססת על ההנחה שאין העולם מתנהל לפי שרירות ליבו של האל או לפי גורל עיוור, אלא הצדיק זוכה לשכר ולברכת האל, ואילו הרשע נענש.

מערכת זו מכילה שני מרכיבים:
עקרון גמול – הקובע מהו העונש.
תפיסת גמול – הקובעת מי נושא  בעונש.
שני המרכיבים הללו משתנים בין ספרי התנ"ך, המכילים תפיסות גמול שונות. חשוב לזכור כי מאחורי כל עונש יש הן עקרון גמול והן תפיסת גמול.