מספרים טיפולוגיים (ארגז כלים)

מספרים טיפולוגיים (נוסחאיים) הם מספרים המסמלים רעיון מסוים, לרוב של שלימות או מעמד גבוה. באופן זה שכר שהכתוב רוצה לתאר כמושלם יתואר במספרים טיפולוגיים, תקופה מושלמת במניין שנים "מושלם" וכו'. בתנ"ך מקובלים המספרים 3, 7, 10, 40.