מילה/שורש מנחה (ארגז כלים)

מילה או שורש המופיעים פעמים רבות בקטע טקסט, ועשויים לרמוז על משמעות נוספת החבויה בטקסט או באים לחזק מסר מסוים. מילה או שורש מנחה לא יכולה להיות כזו שבאופן כללי שכיחה בתנ"ך ("ויאמר", "ה'"), אלא אם בקטע הטקסט הן מופיעות בשכיחות קיצונית הרבה יותר. לדוגמה, להלן יצוג המילים ומספר הופעתן בישעיה מ' 11-3: המילה "י-ה-ו-ה" אינה יכולה להיות מילה מנחה, כי היא שכיחה בכל התנ"ך, ועל-כן המילה המנחה היא "קול". בבואנו להסביר על מילה מנחה מסוימת, חשוב להסביר גם איזה רעיון היא באה להעביר או לחזק בקטע.

חזרה לארגז הכלים