מושגים וכלי עבודה – תרגול 2:

בתשבץ זה מופיעים חלקי פסוקים ופסוקים. בכל אחד מהם מסתתרת דוגמה לכלי-עבודה כלשהו מארגז הכלים. לחצו על משבצת נתונה, בחרו איזה מילה ברצונכם לכתוב, מאוזנת או מאונכת, וכתבו אותה.
אם תיבות ההגדרה מפריעות – ניתן להזיז אותן וכן לשנות את גודלן באמצעות גרירת השוליים שלהן.
שימו לב: מומלץ להתחיל עם "מושגים וכלי עבודה – תרגול 1", שם תבחנו על הגדרות המושגים מארגז הכלים.