מושגים וכלי עבודה – תרגול 1:

בתשבץ זה מופיעות הגדרות לכלי-עבודה שונים מארגז הכלים. לחצו על משבצת נתונה, בחרו איזה מילה ברצונכם לכתוב, מאוזנת או מאונכת, וכתבו אותה.
אם תיבות ההגדרה מפריעות – ניתן להזיז אותן וכן לשנות את גודלן באמצעות גרירת השוליים שלהן.
שימו לב: ב"מושגים וכלי עבודה – תרגול 2", כבר יופיעו חלקי פסוקים, בהם תצטרכו לזהות את כלי העבודה המופיעים.