בראשית יב

בראשית יג (למנויים)

בראשית טו (למנויים)

בראשית טז (למנויים)

בראשית יח 15-1 (למנויים)

בראשית יח 33-16 (למנויים)

בראשית כא 21-1 (למנויים)

בראשית כא 34-22 (למנויים)

בראשית כב (למנויים)

בראשית כד א-כח (למנויים)

בראשית כד כט-סז  (למנויים)

בראשית כז פס' א-יז (למנויים)

בראשית כז פס' יז-מו (למנויים)

בראשית כח  (למנויים)

בראשית כט   (למנויים)

בראשית לז   (למנויים)

בראשית לח   (למנויים)

בראשית לט   (למנויים)

בראשית מ   (למנויים)

שמות ב

שמות ג    (למנויים)

שמות יד   (למנויים)

שמות יט   (למנויים)

שמות כ      (למנויים)

שמות לב פס' א-יד      (למנויים)

שמות לב פס' טו-לה    (למנויים)

מלכים א פרק י 13-1

מלכים א פרק יא 13-1

מלכים א פרק יא 43-26        (למנויים)

מלכים א פרק יב 20-1         (למנויים)

מלכים א פרק יב 33-21       (למנויים)

מלכים א פרק טז 33-23

מלכים א פרק יז                 (למנויים)

מלכים א פרק יח פסוקים 16-1      (למנויים)

מלכים א פרק יח פסוקים 46-17

מלכים א פרק יט               (למנויים)

מלכים א פרק כא               (למנויים)

מלכים ב פרק טו               (למנויים)

עמוס א 2-1, ד 11-1         (למנויים)

עמוס ה 27-21

מלכים ב פרק יז 23-1       (למנויים)

מלכים ב פרק יז 41-24     (למנויים)

מלכים ב פרק יח 16-1

מלכים ב פרק יח 37-16

ישעיה א 27-1                 (למנויים)

ישעיה ב 4-1                   (למנויים)

מלכים ב פרק כא             (למנויים)

מלכים ב פרק כב             (למנויים)

מלכים ב פרק כג             (למנויים)

מלכים ב פרק כד 17-8     (למנויים)

מלכים ב כד 18 – כה       (למנויים)

ירמיה א 3-1, ז     (למנויים)

ירמיה כה 14-1     (למנויים)

איוב א-ב
איוב ג (למנויים)
איוב ד פס' א-ט (למנויים בלבד)
איוב לח פס' א-כו (למנויים בלבד)
איוב מב (למנויים)
קהלת א (למנויים)
קהלת ב (למנויים)

ירמיה א

ירמיה ב א-כח            (למנויים)

ירמיה כח ודברים יח   (למנויים)

ירמיה כג 32-25        (למנויים)

ירמיה כ                   (למנויים)

איכה ה
תהילים קלז      (למנויים)
יחזקאל יח 20-1     (למנויים)
יחזקאל לז 14-1     (למנויים)
עזרא א 7-1           (למנויים)
עזרא ד 6-1           (למנויים)
ישעיה מ 11-1        (למנויים)
חגי א                    (למנויים)