היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה (ארגז כלים)

חלק מספרי התנ"ך, שייכים לסוגה ספרותית (ז'אנר) הנקרא היסטוריוגרפיה, ועל-כן יש להבין מהי כתיבה היסטוריוגרפית. בעוד היסטוריה היא רישום שיטתי של האירועים המתרחשים, ללא פרשנות, ללא ברירת האירועים המצוינים, ללא ניסיון לתת הסבר על סיבה ותוצאה, היסטוריוגרפיה פירושה כתיבת דברי הימים, עריכת ספרי ההיסטוריה. בהיסטוריוגרפיה המקראית נכללים הספרים יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, עזרא, נחמיה ודברי הימים. ההיסטוריוגרף, מתוקף היותו עורך ספרי ההיסטוריה, בוחר במעשה העריכה מהו "חשוב" ומהו "לא חשוב", מהי סיבה, ומהי תוצאה, למעשה נותן עקב-כך את פרשנותו לאירועים.
היסטוריוסופיה – פירושה תפיסת העולם שמאחורי הכתיבה ההיסטורית, המגמות והכוונות של הכותב. לדוגמה: תפיסת העולם ההיסטורית של הסופר שכתב את ספרי מלכים שונה מתפיסתו וממגמותיו של סופר דברי הימים, ולכן מקבלים אותם אירועים גוון שונה בכל ספר. במילים אחרות, ההיסטוריוסופיה היא מכלול האמונות והאידיאולוגיות בהן מחזיק היסטוריוגרף מסוים.

חזרה לארגז הכלים