דטרמניזם היא תפיסה פילוסופית או אמונית לפיה כל גורלו של האדם נקבע מראש, ואין לו כל השפעה על חייו. התפיסה הדטרמניסטית שוללת את קיומה של בחירה חופשית, ובאופן מוחלט יותר – שוללת את האפשרות שהחלטות האדם באמת נתונות בידיו ובאמת משפיעות על גורלו. חלק מספרי התנ"ך מציעים גישה דטרמניסטית, כמו לדוגמה קהלת, ואילו אחרים שוללים את הגישה הדטרמניסטית, כמו יחזקאל.