עקרון גמול (ארגז הכלים)

כזכור, עקרון גמול קובע מהו העונש אותו ישא החוטא. 

עקרון אחד נקרא מידה כנגד מידה: עקרון שלפיו מודדים לאדם את גמולו על-פי מעשיו. כמידת החטא כך מידת העונש. במילים אחרות – "עין תחת עין" (שמות כא 24). עקרון המידה כנגד מידה מתבטא בכתוב הן מבחינה רעיונית, והן מבחינה מילולית, בצורות שונות ובהן:
א. שימוש באותו שורש/מילה/ביטוי בתיאור החטא ובתיאור העונש. לדוגמה: "בִּמְקוֹם אֲשֶׁר לָקְקוּ הַכְּלָבִים אֶת-דַּם נָבוֹת, יָלֹקּוּ הַכְּלָבִים אֶת-דָּמְךָ גַּם-אָתָּה" (מלכים א כ"א 19) – בפסוק זה מתבשר אחאב כי דמו ילוקק בידי כלבים, כלומר הוא לא יקבר, בדיוק כפי שהדם של קורבן מעשיו, נבות לוקק בידי כלבים.
ב. במקום בו התבצע החטא יתבצע העונש. ניתן לראות זאת באותה הדוגמה בדיוק, כאשר המחבר מדגיש כי העונש יתרחש באותו המקום.
ד. מעשה שחוזר בחטא ובעונש.
ה. חפצים, עצמים או עזרים אחרים החוזרים בתיאור החטא ובתיאור העונש.
ו. רעיון שחוזר בחטא חוזר גם בעונש.