השלטון הרומי בארץ-ישראל

תקופת החשמונאים ארכה כ-100 שנה בסוף ימי בית שני. בתקופה זו הייתה ליהודים עצמאות מדינית ודתית. בירושלים שלט מלך יהודי מבית חשמונאי וכהן גדול בבית המקדש.

בשנת 63 לפני הספירה כבשו הרומאים את האימפריה היוונית והגיעו ליהודה. הכיבוש הרומאי הביא לסופה של התקופה החשמונאית ולעצמאות של המדינה היהודית.

הכיבוש הרומאי היה הדרגתי:

בתחילה ניתן השלטון לאנטיפטרוס שהיה גר אדומי (אדומי שעבר תהליך גיור) והוא העביר את השלטון לבנו – הורדוס. הורדוס לא היה מבית חשמונאי, ועל פי החוק המקראי (ההלכה היהודית) לא הייתה לו זכות למלוך. יהודים רבים ראו בו מלך זר.

מינויו של הורדוס למלך חסות

הרומים העניקו להורדוס את התואר "מלך" וכינו אותו ידיד ובעל ברית של העם הרומי.

הורדוס שימש כ"מלך חסות": בעל סמכויות בנושאי פנים אך ללא כל סמכות בנושאי חוץ אשר היו בסמכותה הבלעדית של רומא.

הסמכויות של הורדוס כמלך חסות הן:

 1. החזקת צבא לצרכי שמירה על הסדר בלבד.
 2. חקיקת חוקים ועשיית משפט
 3. ניהול כספי הממלכה.

מי ששלט באמת ביהודה היו הרומאים שפיקחו על כל צעד שעשה הורדוס ולא נתנו לו עצמאות אמיתית. הורדוס לא יכול היה לנהל מדיניות חוץ עצמאית והיה חייב להפגין נאמנות מוחלטת לקיסר הרומאי.

לאחר כיבוש א"י ע"י המצביא הרומאי פומפיוס, החליטו הרומאים להשאיר בידי היהודים רק את הגליל ואת יהודה, שני האזורים בארץ ישראל בהם התקיים רוב יהודי ברור. במקום לספח את יהודה אל האימפריה הרומית, החליטו הרומאים לשלוט ביהודה בשלטון עקיף באמצעות מינוי "מלך חסות" יהודי אשר יבצע את הוראותיהם. "מלך חסות"- מלך מקומי הכפוף לרומא, למלך ניתנו סמכויות מוגבלות ושלטונו מותנה במילוי הוראותיה של רומא.

מדוע העדיפו הרומאים לנקוט במדיניות של שלטון עקיף?

 • חיסכון בכוחות צבא וכספים רומיים– יהודה הייתה אזור מרוחק סמוך לגבול המזרחי של האימפריה הרומית. באמצעות מינוי מלך חסות נאמן שהותר לו להחזיק צבא קטן משלו, יכלה רומא לחסוך בהוצאות הרבות הכרוכות באחזקת צבא גדול במקומות מרוחקים.
 • מניעת מגע ישיר ועימותים עם האוכלוסייה המקומית ביהודה– הרומאים סברו שמתן עצמאות מסוימת לעמים המקומיים תרכך את התנגדותם לרומאים, וששליטה מרחוק באמצעות "מלך חסות" תמנע מרומא את המגע הישיר עם האוכלוסייה המקומית. כך קיוו שיוכלו לשלוט מבלי לעורר תסיסה.
 • מלך החסות ככלי ל"פיתוח תרבותי" של האוכלוסייה המקומית– המלך שנבחר ע"י הרומאים היה קשור אליהם ואל תרבותם, וכך התאפשר "פיתוח תרבותי" של האוכלוסייה המקומית באמצעות הקמת מוסדות תרבות הלניסטים (תרבות יוון). למשל, הורדוס מלך יהודה (שהיה מלך חסות") נמשך מאוד להלניזם, והיה יכול לפתח מבחינה תרבותית את הממלכה (גליל ויהודה), שבעיני רומא הייתה "שממה תרבותית" לאחר השמת המוסדות ההלניסטים החשמונאים.

תקופת מלכותו של הורדוס:

תקופת מלכותו של הורדוס:

המאפיינים העיקריים של שלטון הורדוס

את תקופת הורדוס ניתן לחלק לשני היבטים מרכזיים:

 1. ההיבט הרומאי- המעשים שעשה הורדוס אשר הביעו תמיכה ברומא וחיזקו את מעמדה של רומא ביהודה.
 2. ההיבט היהודי – המעשים שעשה הורדוס לטובת היהודים וכדי למצוא חן בעיניהם.
 1. ההיבט הרומאי: הפעולות שעשה הורדוס לטובת רומא:

 • נאמנות לרומא: משטרו של הורדוס היה משטר קשה ואכזרי מכיוון שהיה תחת חסותה של רומא.

הרומאים שהמליכו אותו קיוו לזכות באהדת העם למלך המקומי, אך הורדוס היה כ"כ נאמן לרומא שכמעט כל מה שעשה עורר את התנגדותם של היהודים.

 • אורח חיים הלניסטי: הורדוס התנהל כמלך הלניסטי לכל דבר– ערך משתים ומשחקים לכבוד הקיסר בירושלים ובקיסריה. הוא אירח את גדולי רומא, נסע לביקורים ברומא. שלח את בניו להתחנך ברומא. הפך את המנהל, מערכת משפט וצבא הלניסטיים. קריאת מבנים שונים על שם הקיסר ומשפחתו
 • ניהול כלכלי התומך באימפריה הרומית: הקפדה על תשלום מיסים, תמיכה כספית במשחקים האולימפיים ביוון. ותרומות נדיבות לערים רומיות.
 • חיסול כל המתנגדים לו מיהודה ומבית חשמונאי (המלוכה הקודמת):

הורדוס חשש מאופוזיציה ולכן חיסל באופן שיטתי את צאצאי בית החשמונאים ותומכיהם. בית המקדש  וירושלים עדיין היו מרכז החיים היהודים אולם הורדוס מינה כהן גדול מטעמו (הוא ידע שלא יוכל להיות כוהן גדול בגלל שהיה אדומי במוצאו) – הוא ביטל את הכהונה מבית צדוק, הוא הפך את הכהן הגדול לפקיד שעושה כל מה שהוא אומר לי. בנוסף הוא הרג את אשתו שהייתה מבית חשמונאי ואת בניו כי חשש שהם ימרדו בו ויורידו אותו מהשלטון.

 • טיפוח אוכלוסייה לא יהודית – הורדוס היה זקוק לאוכלוסייה הלא יהודית בשביל גיוס אנשים לצבא. הוא בנה לנוכרים ערים הלניסטיות סבסטיה, שומרון וקיסריה. בערים אלו הוא הושיב חיילים רומיים משוחררים ובכך הוכיח את נאמנותו לרומא.
 1. ההיבט היהודי- הפעולות שעשה הורדוס למען היהודים:
 • פיתוח חקלאות
 • שיפור דרכי המסחר
 • חלוקת תבואה לעם בזמן בצורת
 • שיפוץ בניין בית המקדש השני– בית המקדש היה מבנה עלוב יחסית והורדוס ערך לו שיפוץ נרחב והפך אותו למקום מפואר ומעורר גאווה לאומית. חז"ל אמרו עליו: "מי שלא ראה את בית המקדש של הורדוס לא ראה בית יפה מימיו".
 • מפעלי בניה רבים- הורדוס בנה מבצרים (כמו מצדה), שיקם ערים ישנות ובנה ערים חדשות. בנה נמל, תיאטראות, אמפיתיאטרונים, היפודרום (מסלולי מרוץ סוסים) ועוד. לאורך כל ההיסטוריה ללא קם שליט יהודי שיכול היה להתחרות עם הורדוס בתחום הבניה.

כל הפעולות הללו שעשה הורדוס לטובת היהודים לא הצליחו למנוע מהם לשנוא אותו שנאה עזה.

מותו – הורדוס מת ממחלה קשה בשנת 4 לפנה"ס. הוא חילק את שטחי ממלכתו בין שלושת בניו.

בנו שלט אחריו שנים ספורות בלבד עד שהקיסר הרומי לקח ממנו את השלטון והפך את יהודה לפרובינציה רומית. בשנת 6 לפנה"ס נקבע משטר חדש ביהודה שהפכה לפרובינקיה רומית ושמה "יודיא". בראשה עמד נציב רומי. 

השלטון הרומי הישיר

רקע

לאחר מותו של הורדוס, בנו הבכור ארכילאוס ירש את המלוכה אך הודיע שימלוך רק לאחר שיקבל את אישורה של רומא. כמו כן, הוא רצה לגייס לטובתו גם את תמיכת היהודים ולכן הבטיח להם שמצבם ישתפר תחת מלכותו. אלו באו אליו בדרישות רבות, בין השאר: הדחת הכהן הגדול שמונה ע"י הורדוס והחלפתו בכהן על-פי כללי התורה, שחרור אסירים פוליטיים, הקלה במיסים.

ארכילאוס דחה את רוב הדרישות, אך לא מיד, מכיוון שהיה זקוק לתמיכתם של היהודים, אך אלו התנגדו לשלטונו בגלל מדיניותו הקשה כלפיהם. לאור הבעיות שצצו, החליט הקיסר הרומי אוגוסטוס, להדיח את ארכילאוס לאחר 10 שנות שלטונו, בשנת 6 לספירה. עם הדחתו שינתה רומא את המעמד הפוליטי והמשפטי של יהודה, וזו נהפכה לפרובינקיה, ובראשה עמד נציב שמינה הקיסר. הנציב ישב בקיסריה ושם שכנה גם מפקדת הצבא.

יהודה הופכת לפרובינקיה

מהי פרובינקיה?

פרובינקיה היא שטח כיבוש של הרומאים מחוץ לשטחי איטליה שסופח לאימפריה הרומית והיה תחת שלטון רומאי ישיר, כלומר בראשה עמד נציב אשר מונה ישירות על-ידי הקיסר והיה כפוף לו או לסנאט.

יהודה הייתה שונה מכמה בחינות מן הפרובינקיות האחרות באימפריה הרומית: (1) אורח החיים והפולחן הדתי המיוחד של תושביה. (2) התנגדותם של היהודים לשלטון נוכרי (3) סכסוכים תמידיים בין התושבים היהודים והלא יהודים שחיו ביהודה.

הבעיות שצצו עקב הפיכת יהודה לפרובינקיה

 1. לפי החוק הרומאי כל עוד נציב מכהן בתפקיד אסור לנהל נגדו משפט ברומא, כלומר רק לאחר סיום תפקידו של הנציב ביהודה, יכלו היהודים להעביר עליו ביקורת ולהתלונן בפני הנציב שישב בסוריה. מכאן כי לנציבים היה קל לנצל את נתיני הפרובינקיה.
 2. בידי הנציב היה כוח רב, אך מעט פיקוח עליו (כי רומא רחוקה). בדרך כלל הנציב הפך את הפרובינקיה ל"מסחטת כסף" וגרף לכיסו הון רב בשלל אמצעים: שוחד במשפט, הלוואות בריבית, שוד בית-המקדש וכו'.
 3. שהות לגיונות הצבא הרומי ברחבי הפרובינקיה, או מעבר של כוחות צבא רומי בשטח, גרמו לסבל רב על התושבים היהודים ולנטל כלכלי כבד (בשל החובה לספק את צרכי הלגיונות).
זכויות הפרובינקיהחובות הפרובינקיה

1.       שחרור התושבים היהודים משירות צבאי (במקום צבא יהודי יש חיל מצב רומי).

2.       הגנה על הפרובינקיה מאויבים חיצוניים, ושמירה על שקט ובטחון פנימי.

3.       תפקידי המוסדות היהודים המרכזיים (הכהונה הגדולה והסנהדרין) לא בוטלו. הם עזרו בהשלטת סדר ובטחון, ובגביית מיסים.

1.       העלאת מיסים שונים:

–        מס על הקרקע.

–        מס על היבולים.

–        מיסים על יבוא וייצוא.

–        מס גולגולת.

–        החרמת רכוש ובהמות לצרכי הצבא.

2.       סיפוק כל צרכי הנציב וחייליו: מגורים, מזון, ציוד וכו'.

3.       הגבלות נוספות דוגמת איסור ייצוא תבואה למקומות אחרים מלבד לרומא.

תפקיד הנציב וסמכויותיו

משך כהונתו של הנציב היה תלוי במידת הצלחתו לשמור על השקט, ובקשריו ברומא. הנציב ישב בקיסריה ומשם ניהל את הפרובינקיה. להלן תפקידיו וסמכויותיו:

 1. שמירה על הסדר הציבורי: הנציב דאג לסדר ולשקט ברחבי הפרובינקיה, הן מצד אויבים מבפנים והן מצד אויבים מבחוץ. הוא השליט את הסדר בעזרת חיל עזר (כח צבאי קטן יחסית) שגייס מהאוכלוסייה ההלניסטית (תושבי הערים הנוכריות ביהודה – בעיקר קיסריה וסבסטי). כמו כן, בירושלים שהה חיל מצב באופן קבוע. הרומאים חשבו שמספיק לשים ביהודה חיל עזר שמורכב מנוכרים תושבי המקום. חיילים אלו קיבלו אזרחות רומית לאחר שחרורם – דבר אשר הוסיף לשנאה בין היהודים לנוכרים ופגע ביחסי היהודים עם רומא.
 2. אחריות על לגביית מסים: הנציב עמד בראש המערכת המנהלית של הפרובינציה והיה אחראי על גביית המיסים השונים, אשר הטילו עול כלכלי כבר על התושבים.
 3. סמכויות שיפוט: לנציב ניתנו סמכות שיפוט אשר הופקעו מהסנהדרין, בדגש עלדיני נפשות (משפט פלילי / עונש מוות וכו').
 4. פיקוח על חיי הדת: אחת הסמכויות החשובות ביותר של הנציב הייתה הסמכות למנות ולהדיח את הכהן הגדול. בצורה זו הנציבים החזיקו במינוי התפקיד החשוב ביותר בעולם היהודי. בידי הנציבים הופקדו בגדי הכוהן הגדל, אשר נמסרו להם רק בחגים. עם זאת הכוהן הגדול המשיך להיות נציג העם בפני השלטונות. כמו כן, הכהונה נמכרה למרבה במחיר – דבר אשר הוביל לתחלופה בתדירות גבוהה של כוהנים, לזילות התפקיד ולהתעשרות הנציבים.

מאפייני שלטונם של הנציבים אשר הובילו לעוינות כלפי היהודים ולהעדפת תושבי הפרובינקיה הנוכרים:

1.       עויינות ליישוב היהודי: כל הנציבים הרומאיים היו הלניסטיים, שכן תרבות רומא היא הלניסטית. מכאן כי במקרים רבים הם העדיפו לתמוך בתושביה הנוכרים של יהודה, איתם היו ליהודים סכסוכים תכופים. בשל יסודות מרדניים שהחלו צצים בקרב היהודים, החלו הנציבים לגלות ניכור ועויינות ליישוב היהודי בפרובינקיה.

2.       עול כלכלי, עושק ומעשי שחיתות: הנציבים לא פספסו שום הזדמנות לצבור הון ורווח כלכלי מתפקידם. לרוב מיד עם עלייתם לשלטון הם גבו מיסים כבדים שהטילו עול כבד על התושבים. כמו כן, הם לקחו שוחד במקרים רבים, מינו כוהנים גדולים למרבה במחיר ושדדו את בית-המקדש  במקרים רבים. אירועים אלו עוררו זעם רב בקרב היהודים.

3.       פעילות נגד תנועות משיחיות ומורדים: ביהודה היו אלמנטים רבים שנתפסו כאויביה של רומא בשל נטייתם לערער את הסדר הקיים. למשל: יוחנן המטביל, ישו והשומרונים נתפסו על-ידי הנציב כסכנה לשלטונו בשל התסיסה שעוררו בקרב הציבור. במקביל היו גם קבוצות מחתרתיות (מעין כנופיות של יהודים) אשר התנגדו לשלטון הרומי, לשחיתות, לעול המיסים ולעושק. מורדים, דוגמת משפחת חזקיה הגלילי כונו על-ידי הרומאים "ליסטים" ופעלו נגד השלטון הרומי. הוצאתם להורג התסיסה מאוד את העם.

תקופת הנציבים הראשונים (6 – 44 לספירה)

תקופת הנציבים הראשונים הייתה ברובה נוחה ליהודים ובמהלכה לא היו מתחים משמעותיים. רוב הנציבים בתקופה זו כיבדו את המסורת היהודית. עם זאת היו נציבים שדרדרו את מערכת היחסים העדינה והשבירה שבין הרומאים ליהודים, למשל:

·         הנציב החמישי – פונטיוס פילאטוס (26 – 37 לספירה):

 • הכניס יחידות צבא לירושלים שנשאו תמונות של הקיסר צמודות לדגלי הצבא ובכך פגעו ברגשות היהודים.

 • השתמש בכספי המקדש כדי לבנות אמת מים לירושלים. העם ראה בנטילת אוצרות בית-המקדש כפגיעה וחילול קודשי בית-המקדש. למרות התנגדות היהודים לבניית אמת המים ושוד בית-המקדש, נערך פונטיוס פילאטוס בכוח רב לדכא את ההתנגדות ולבסוף בנה את אמת המים על-פי תכנונו.

 • הוא היה הנציב שדן את ישו למוות בצליבה, משום שראה בפעולותיו של ישו סכנה לקיום השקט והסדר בפרובינציה.

·         הקיסר גאיוס קליגולה (37 – 41 לספירה):

דרש מכל תושבי הקיסרות להעריצו כאל והורה על הצבת פסלו בבית-המקדש בירושלים. לבסוף הפקודה לא בוצעה בשל חששו של נציב סוריה מתגובת היהודים ובשל התערבותו של אגריפס (נכדו של הורדוס שהיה מקורב לקיסר). למרות זאת, הפרשה הותירה משקעים מרים בקרב היהודים.