סיכום כתוב:

 ו' חיבור רגילה – שאינה הופכת את הזמןו' ההיפוך מעתיד לעברו' ההיפוך מעבר לעתיד
הפועלכפי שהוא, לא משתנהנכתב בלשון עתיד אך מכוון לעברנכתב בלשון עבר אך מכוון לעתיד
ניקוד ה-ו'מנוקדת בשווא. אם לאחריה אחת האותיות ב', ו', מ' או פ' – מנוקדת בשורוק.מנוקדת בפתחמנוקדת גם היא בשווא ולכן צריך לשים לב לסימנים אחרים.
זיהוי נוסףהאות שאחרי הו' ללא דגש.האות שאחרי ה-ו' מקבלת דגשמההקשר
מיקום הטעםמשתנהאין משמעות למיקום הטעםבסוף המילה